Världens tystnad före Bach [fragmento (a)]

Det måste ha funnits en värld före
Triosonatan i D, en värld före a-moll partitan,
men hur var den världen?

Lars Gustafsson (1982)

, , , , , ,

Comments are closed.